cardera@cardera.pl +48 (58) 511 20 00

 

Obsługa wydawnictwa kart

Zapewniamy niezbędną infrastrukturę, systemy i interfejsy do realizacji kompleksowych usług wydawnictwa i obsługi kart płatniczych Visa i Mastercard. Obsługujemy karty debetowe i kredytowe w technologii z paskiem magnetycznym, z mikroprocesorem oraz z funkcją zbliżeniową (standardowe plastiki kart oraz inne nośniki zbliżeniowe).


Usługi, jakie świadczymy w ramach procesów wydawnictwa i obsługi kart:

 • -      wdrożenie i certyfikacja kart w systemach Visa oraz Mastercard,
 • -      generowanie i dystrybucja kart nowych i wznowionych (np. po upływie ważności, w miejsce zastrzeżonych itp.),
 • -      generowanie i dystrybucja PIN,
 • -      zmiana statusów karty (np. zastrzeżenie, blokowanie, zamknięcie karty),
 • -      generowanie i wysyłka zestawień transakcji,
 • -      obsługa procesów reklamacyjnych,
 • -      monitorowanie i obsługa transakcji podejrzanych (tzw. fraudów),
 • -      obsługa procesów raportowania,
 • -      obsługa innych procesów na rzecz Partnera.

Elastyczna obsługa i zarządzanie kartami płatniczymi:

 • -      różne formy aktywacji karty,
 • -      zmiana kodu PIN,
 • -      odblokowanie kodu PIN,
 • -      ustawianie i modyfikacja limitów autoryzacyjnych (dla różnych typów transakcji – gotówkowe, bezgotówkowe, IO/MO/TO),
 • -      zmiana parametrów modyfikowalnych na mikroprocesorze,
 • -      zarządzanie profilami prowizji i opłat w cyklu życia produktu.

Autoryzacja i rozliczanie transakcji kartowych:

Zapewniamy obsługę następujących typów transakcji dla kart wydanych i obsługiwanych na rzecz Partnera:

 • -      wypłata gotówki w bankomatach krajowych i zagranicznych,
 • -      płatności bezgotówkowe w terminalach POS, w kraju i zagranicą,
 • -      wypłata gotówki w terminalach POS w placówkach oferujących usługę,
 • -      cashback – wypłata gotówki przy płatności kartą w terminalu POS,
 • -      CNP (card not present) – płatności internetowe oraz MO/TO.

W ramach usług procesowania transakcji dla obsługiwanych kart zapewniamy, m.in.:

 • -      obsługę wszystkich rodzajów komunikatów autoryzacyjnych i rozliczeniowych,
 • -      przekazywanie danych z komunikatów autoryzacyjnych i rozliczeniowych do systemu Partnera,
 • -      obsługę połączenia online do systemu centralnego Partnera w celu weryfikacji co najmniej środków dostępnych na rachunku (debit interface),
 • -      obsługę zastępczej autoryzacji w zakresie dostępnych środków na podstawie otrzymanej od Partnera informacji o dostępnych środkach na rachunku,
 • -      obsługę plików i raportów rozliczeniowych transakcji kartowych z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi Visa i Mastercard,
 • -      obsługę rozliczeń z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi Visa i Mastercard z tytułu obciążeń i uznań należnych Partnerowi,
 • -      przekazywanie raportów rozliczeniowych transakcji krajowych i zagranicznych do Partnera.

cardera logo stopka pl

Siedziba firmy


Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.cardera.pl

Telefon


Tel. +48 (58) 511 20 00
Fax +48 (58) 511 20 01

E-mail


 Dokument bez tytułu