cardera@cardera.pl +48 (58) 511 20 00

PROCESSING TRANSAKCJI

Oferujemy i świadczymy usługi w zakresie autoryzacji, przetwarzania i rozliczania transakcji w terminalach POS,
e-commerce, m-commerce oraz w bankomatach.


Posiadamy i obsługujemy bezpośrednie połączenia z systemami Visa i MasterCard (Payment System Connectivity) odpowiednio poprzez VEAS oraz MIP.

Rejestracja akceptanta do programów specjalnych w organizacjach płatniczych (mikropłatności, płatności publiczno-prawne, inne).

System z funkcjonalnością obsługi wielu instytucji.

System z elastyczną możliwością tworzenia struktur i hierarchii.

System obsługujący wiele walut transakcyjnych, autoryzacyjnych i rozliczeniowych.

Autoryzacja i rozliczanie transakcji

Pełna oferta w zakresie obsługi procesowania transakcji w ramach acquring’u - oferujemy i świadczymy usługi w ramach procesów autoryzacji i routingu transakcji oraz obsługi rozliczeń, opłat i prowizji pomiędzy uczestnikami systemu płatniczego: wydawcami instrumentów płatniczych (Issuers), agentami rozliczeniowymi (Acquirers) i akceptantami (Merchants).

Zarządzanie procesami wspierającymi

Zapewniamy obsługę wszystkich niezbędnych procesów związanych z przetwarzaniem płatności. Posiadamy niezbędne kompetencje, know-how, zasoby i narzędzia do obsługi procesów wspierających.
Obsługa wydawnictwa kart płatniczych, przetwarzanie, autoryzowanie i rozliczanie transakcji.

Usługi processingowe dla transakcji POS i eCommerce  oraz transakcji bankomatowych.

Budowanie i zarządzanie siecią bankomatów.


Rozwój i obsługa terminali POS – płatniczych, identyfikacyjnych.

cardera logo stopka pl

Siedziba firmy


Cardera sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.cardera.pl

Telefon


Tel. +48 (58) 511 20 00
Fax +48 (58) 511 20 01

E-mail


 Dokument bez tytułu